Aadress: Thule Koda, Uus tänav 20, Kuressaare

Eesti noorte lauljate konkursi Solistica 2024 juhend

Eesmärk

Pakkuda Eesti parimatele 4.–12. klassi solistidele esinemisvõimalust professionaalse saateansambli ja kvaliteetse helivõimendusega, võimaldada lauljatel end võrrelda eakaaslastega ning anda neile ja nende juhendajatele tagasisidet asjatundlikult konsultandilt ning žüriilt, tunnustada ja innustada andekaid soliste, rikastada kohalikku kultuurielu ja laulda eesti autorite muusikat.

Aeg ja koht

26.–27. jaanuaril 2024. aastal Kuressaares Thule Kojas.

Korraldaja

MTÜ Solistica

Osavõtjad

Põhikoolide, gümnaasiumite, põhiharidusel baseeruvate ametikoolide ja huvikoolide õpilased.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

Korraldus ja tingimused

Konkurss toimub kahes voorus.

1. DEMOVOOR

Eelvoor toimub demovooruna ja kõik osalejad laadivad üles live-salvestuse video, mis on töötlemata ja mitte vanem kui 9 kuud. Ühel juhendajal on võimalik igas vanusegrupis konkursile esitada maksimaalselt kolme õpilase salvestused.

Esitada võib nii eesti kui ka välisautorite loomingut. Lõppvoorus tuleb esitada eesti autori(te) loomingut.

Demovooru laulude esitamise tähtaeg on 24. november ning tulemused pannakse Solistica veebilehele välja hiljemalt 11. detsembriks 2023. aastaks.

2. LÕPPVOOR

Lõppvoorus osalejad selguvad demovooru põhjal. Igasse vanusegruppi valitakse võistlema erinev arv lauljaid. Otse lõppvooru pääsevad Solistica 2023 vanusegruppide esikolmikud, kes kinnitavad oma osalemissoovi demovooru registreerumise tähtajaks, s.o 24. novembriks.

Iga osaleja esitab ühe laulu, mis on valitud eesti autorite loomingu hulgast või on omaloominguline.

Lauljatel on võimalus esineda Solistica saateansambliga, saata ennast ise või kasutada oma saatjat (ansamblit). Fonogrammi kasutamine ei ole lubatud.

Noodid saateansamblile palume saata aadressile noodid@solistica.ee 12. jaanuariks.

26. jaanuaril toimub konkursi avamine ja üks võistluskontsert (10.–12. klasside solistid), 27. jaanuaril toimub kaks võistluskontserti (7.–9. klasside solistid ja 4.–6. klasside solistid) ning konkursi lõpetamine.

Konkursi avamisel ja lõpetamisel palume kõigil osalejatel kohal olla.

Hindamine

Võistlejaid hindab žürii, kes jälgib musikaalsust, interpretatsiooni, artistlikkust ja laulu sobivust esitajale, ning annab välja igas vanuseastmes kuus laureaaditiitlit ja eripreemiaid. Grand prix selgub konkursi finaalis, kus kõigi kolme vanusegrupi võitjad esitavad oma laulu uuesti ning neid hindab žürii laiendatud koosseisus.

Tagasiside

Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. Konsultant suhtleb asjaosalistega peale iga vanusegrupi võistlust (lauljad ja juhendajad eraldi).

Võistluse järel edastatakse juhendajatele žürii punktitabel, mis kajastab esikuuiku punkte ja antud juhendaja kõigi õpilaste punkte.

Registreerimine

Registreerimine algab 10. novembril ja kestab 24. novembrini veebiaadressil www.solistica.ee. Registreerimisel palume täita ANKEEDI ning lisada lingi videosalvestusele Youtube'i keskkonnas. Video määratlus peab olema avalik või pole loendis.

Lõppvooru kirja panemine toimub 11. detsembrist 2023 kuni 31. detsembrini 2023.

Osalustasud

Korraldustoimkond tagab lõppvoorus osalejate (solistid, juhendajad, taustalauljad ja muusikud) sissepääsu Solistica võistluskontsertidele ja üritustele, kehtestades selleks osalustasu à 30 eurot. Osalustasu palume üle kanda arvete alusel.

Osalustasu ei sisalda majutust ega toitlustust ja korraldajad seda ei taga.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Finantseerimine

Konkursi eelarvest kaetakse žüriiliikmete ja konsultandi transport, toitlustus ja majutus, töötasud ning muud korraldamisega kaasnevad kulud.

Osalejatele ja juhendajatele ei hüvitata transpordikulusid.

Kontakt

Pilvi Karu (kunstilised ja muusikalised teemad): pilvi.karu@solistica.ee, 522 2987;

Laine Lehto (demovoor, lõppvõistluse kavad ja ajagraafikud): laine.lehto@solistica.ee, 5343 9183.