Aadress: Thule Koda, Uus tänav 20, Kuressaare

Tagasiside

Võistluse kogu protsessi (proovid ja kontserdid) jälgib konsultant, kelle peamiseks ülesandeks on anda noortele solistidele ja nende juhendajatele tagasisidet ning soovitusi edaspidiseks. Konsultant suhtleb asjaosalistega peale iga vanusegrupi võistlust (lauljad ja juhendajad eraldi).

Sel aastal palusime konsultandil mõtiskleda, milline on Tema aeg – aeg iseendale ja aeg muusikale …

Kadri Voorand

Tagasiside

Olen laulja ja helilooja.

Minu aeg iseendale on unistamisele kuluv aeg ja parim muusikas veedetud aeg on samuti unistades!